Fælles børneliv i Thorsager

Thorsager - et godt sted at

  • Bo med børn
  • Være barn
  • Arbejde med børn

Thorsager Skole og Børnehus tilbyder et kvalitativt pasnings- og undervisningstilbud for børn fra 0-12 år i lokalområdet. Vores mål er at være et godt være- og lærested med omsorg, nærvær, udfordringer og udvikling for både børn og medarbejdere.
Børnene i Thorsager vokser op i trygge og overskuelige rammer, som del af et bredt børnefællesskab, hvor der er mulighed for fleksible overgange og en tæt voksenkontakt, som sikrer en rød tråd i barnets liv.
Som forældre får man kun én institution at forholde sig til, ét sted at hente og aflevere børnene, mulighed for tætte voksenfællesskaber omkring børnene og fleksibilitet i forhold til at optage nye børn

Velkommen til børn, forældre og medarbejdere i Thorsager Skole og Børnehus.

På tur i skolens smukke omgivelser

Skolestart 2016

Har du et barn, der skal starte i 0. klasse i 2016 indbyder vi til informationsmøde den 14. januar kl. 17.00-18.30.
Indskrivningen starter 5. januar og finder sted på Syddjurs Kommunes hjemmeside.
I Syddjurs Kommune starter alle kommende skolebørn i tidlig SFO 1. april samme år.

Trivselsdag

Vi har i dette skoleår valgt at indføre 2 trivselsdage på tværs af skolen og børnehuset. Den første er netop afholdt og dagen blev brugt på ture, hvor de store skoleelever havde arrangeret og gennemførte aktiviteter for de mindre børn. Børnene var delt op i grupper på tværs af alder og alle kom tilbage med røde kinder og glæden over at have været sammen med nye børn.
Specielt de yngste af børnene startede med at være generte, men de ældre skolebørn var så omsorgsfulde, at snakken hurtigt tog til og før dagen var omme fortalte alle lystigt.
Dagen efter var der mange, der hilste på de nye bekendskaber med store smil.