Fælles børneliv i Thorsager

Thorsager - et godt sted at

  • Bo med børn
  • Være barn
  • Arbejde med børn

Thorsager Skole og Børnehus tilbyder et kvalitativt pasnings- og undervisningstilbud for børn fra 0-12 år i lokalområdet. Vores mål er at være et godt være- og lærested med omsorg, nærvær, udfordringer og udvikling for både børn og medarbejdere.
Børnene i Thorsager vokser op i trygge og overskuelige rammer, som del af et bredt børnefællesskab, hvor der er mulighed for fleksible overgange og en tæt voksenkontakt, som sikrer en rød tråd i barnets liv.
Som forældre får man kun én institution at forholde sig til, ét sted at hente og aflevere børnene, mulighed for tætte voksenfællesskaber omkring børnene og fleksibilitet i forhold til at optage nye børn

Velkommen til børn, forældre og medarbejdere i Thorsager Skole og Børnehus.

Børnehuset til teaterfestival

Vil du være ven af Thorsager Skole og Børnehus?

Folkeskolereformen har mange elementer. Et af målene er, at eleverne skal opleve flere skoledage, hvor de enten er på besøg i "virkeligheden" eller "virkeligheden" kommer på besøg i skolen.
Syddjurs Kommune er blevet tilknyttet en portal "Skolen i virkeligheden", hvor mange tilbud til Syddjurs Kommunes skoler er samlet. Det er et godt redskab for lærere og pædagoger, når de skal planlægge undervisningen.
Vi skal selv gøre en indsats for at udvikle portalen med de tilbud, som retter sig specifikt mod Thorsager Skole og Børnehus. Vi vil derfor opfordre alle forældre, bedsteforældre, naboer, virksomheder, organisationer o.l. som kunne tænke sig at være med til at gøre skoledagen endnu mere spændende for børnene i Thorsager til at tilmelde sig portalen via adressen: skolenivirkeligheden.dk/syddjurs. I er meget velkomne til at kontakte skolen vedr. portalen.